75-lat

Email
Facebook
Pocket
Skype
Twitter
WhatsApp

„usłyszałem, gdy mi powiedziano pójdziemy do domu Pana”

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata odbyły się główne uroczystości Jubileuszu 75-lecia istnienia parafii Miłosierdzia Bożego w Manchester.

Cały Jubileuszowy Rok był przygotowaniem do tego dziękczynienia. Trzy serie rekolekcji, wielkopostne pasyjne kazania, wystawy, spotkania i inne wydarzenia prowadziły nas do tego dnia, do niedzieli 20 listopada.

We wczesnych godzinach spotkaliśmy się na największej nekropolii naszego miasta, Cmentarzu Południowym, gdzie spoczywa założyciel parafii ks. Jan Bas oraz pozostali proboszczowie naszej parafii, a także parafianie pochowani przez lata na tej ziemi.

Ks. biskup Piotra Turzyński odmówił modlitwy nad grobem założyciela a następnie wraz z harcerstwem i władzami konsularnymi zostały położone kwiaty i wieńce. Nasze modlitwy na cmentarzu zostały zakończone przy Pomniku Katyńskim.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp John Arnold, ordynariusz naszej diecezji Salford. Kazanie wygłosił bp Piotr Turzyński, delegat Episkopatu Polski ds. Polonii.

W homilii nawiązał do postaci założyciela naszej parafii ks. Jana Basa.

„Nie możemy dziś nie wspomnieć założyciela parafii, budowniczego kościoła i pierwszego proboszcza ks. kan. Jana Basa. Jego historia życia oddaje historię tysięcy naszych rodaków.

Pochodził z ziemi lwowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1935 roku. Gdy wybuchła wojna był wikariuszem w Tarnopolu. W 1941 roku został aresztowany przez Rosjan i wywieziony na Syberię. Gorąco się modlił, aby dobry Bóg go uratował. Na nieludzkiej ziemi czekając na śmierć złożył ślubowanie, że gdziekolwiek będzie swoje życie poświeci, aby zbudować kościół na cześć Miłosierdzia Bożego.

To jest bardzo ciekawa rzecz, kult Miłosierdzia Bożego nie był tak znany jak dzisiaj, ale musiał ks. Jan już znać objawienia dane św. Siostrze Faustynie, albo w czasie przebywania na Syberii poznał ludzi z Wilna, którzy mu o tym powiedzieli.

Temu Miłosierdziu zaczął służyć.

Ks. Jan Bas był kapelanem w Armii Andersa brał udział w bitwie pod Monte Cassino.

Osiadł w Anglii i wierny swojemu powołaniu służył rodakom, potrzebującym Chrystusa, potrzebującym Bożego Miłosierdzia.

„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”. mówił św. Jan Paweł II w Krakowie.

Jak to bardzo się sprawdziło w życiu ks. Jana, który jako czciciel Bożego Miłosierdzia znalazł wolność i sens życia w służbie.

Pierwsza Msza św. założonej wspólnoty parafialnej odbyła się 30 listopada 1947 czyli 75 lat temu.

Oczywiście, że ks. Jan Bas nie tworzył sam i nie budował sam.

Św. Kardynał Newman lubił mówić, że Kościół to wspólnota serc.

To ludzie kochający Boga razem ze swoim duszpasterzem za pozwoleniem miejscowego ks. Biskupa budowali Kościół duchowy i materialny.

Bogu niech będą dzięki.”

Można już dzisiaj śmiało powiedzieć, że polonijna parafia pw. Miłosierdzia Bożego jest pierwszą na świecie parafią pod tym wezwaniem, co zostało dzisiaj mocno podkreślone.

Mszy św. koncelebrowali także Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. prałat Stefan Wylężek, ks. Wojeciech Roźdżeński SChr, prowincjał chrystusowców oraz najstarszy żyjący proboszcz ks. Jan Wojczyński SChr.

We Mszy św. brała udział burmistrz Manchester – Lord Mayor of the City of Manchester, councillor Donna Ludford oraz High Sheriff of Greater Manchester, deuputy Lieutenant Mrs Looraine Worsley Carter, MBE, wraz z małżonkiem.

Opócz władz lokalnych byli także przedstawiciele Konsulatu RP w Manchester, konsul Andrzej Szmidtke, konsul Patryk Gowin oraz konsul Włodzimierz Sulgostowski.

Na zakończenie Mszy św. ks. biskup Piotr podziękował biskupowi Arnoldowi za lata opieki i życzliwości diecezji Salford wobec polskiej społeczności w Manchester.

Kolejnym punktem naszego świętowania było spotkanie w nowo wyremontowanej Sali Parafialnej, która przez ostatnie prawie pięć miesięcy była zamknięta. Nasza parafia w Roku Jubileuszowym otrzymała rządowe wsparcie poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, które pomogło odnowić i odświeżyć naszą salę.

Uroczystego otwarcia i pobłogosławienia dokonał bp. John Arnold, który nie krył wzruszenia wynikającego faktem tak licznie zgromadzonej wspólnoty. Biskup John przekazał nam gratulacje i życzenia dalszego trwania w budowania naszej parafii.

Po błogosławieństwie głos zabrała Pani Burmistrz Manchester oraz The High Sheriff.

Następnie życzenia oraz listy gratulacyjne nadesłane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazali Państwo Konsulowie. Listy zostały otrzymane od Pana Ministra Jana Dziedziczka oraz Pana Ministra Michała Wójcika.

Dużym zaskoczeniem było odsłonięcie obrazu ks. Jana Basa, który przedstawia naszego założyciela na polach pod Monte Casino jako kapelana saperów neutralizującego minę przeciwpiechotną, z której wydobywają się dwa promienie – biały i czerwony. Obraz został namalowany przez polskiego artystę Miłosza Nosiadek.

Po odsłonięciu obrazu rozpoczął się koncert uwielbienia zespołu „AMEN”, który jako pierwszy utwór wykonał hymn Światowych Dni Młodzieży z 2016 z Krakowa – „Błogosławieni Miłosierni”. Koncert był wielką modlitwą, uwielbieniem oraz radością. Prócz utworów religijnych była także i klasyka – „Let it be” nawiązująca do The Beatles, którzy pochodzili z północno zachodniej Anglii itp.

W trakcie koncertu odbywała się licytacja obrazu ks. Jana Basa, który zawiśnie w nowej Sali Parafialnej.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30
 

Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek – 7:30-9:00
Wtorek – 20:00-20:30
Środa – 7:30-9:30
Czwartek – 20:00-20:30
lub po telefonicznym umówieniu

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.

Poniżej link do PayPal za pomocą, którego można również składać donacje na potrzeby naszej parafii.

Donate Button with Credit Cards