Adwent – 17 grudnia

Email
Facebook
Pocket
Skype
Twitter
WhatsApp

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida…

Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.”

W rodowodzie Jezusa uderza mnie różnorodność i równość ludzi, którzy go tworzą. Różnorodność, ponieważ są w nim wielcy prorocy, ale też mniej znane postacie. Mówiąc mniej znane to mam na myśli, że ja osobiście do końca nawet nie wiem kim są i czy dokonali coś wielkiego.

Równość, ponieważ każda z tych osób jest równie ważna. Czy ktokolwiek z nich zdawał sobie sprawę, jak ważni są w planie Bożym? Przecież każdy z nich wspólnie tworzy rodowód Jezusa- jeśli zabrakłoby jednego z tych ojców to cały rodowód by się skończył przedwcześnie. Co by było wtedy?

Często zapominamy jak bardzo nasze życie może mieć wpływ na drugiego człowieka. Czy to mowa o naszych dzieciach, czy znajomych lub rodzinie. Głosząc Ewangelie i rozmawiając o naszym Bogu możemy mieć wielki wpływ na życie osoby, z którą rozmawiamy. Nie znamy owoców tych rozmów, może ich nie zobaczymy na własne oczy, ale wiem jedno – że Pan Bóg zawsze wyciągnie dobro jeśli żyjemy w prawdzie z Nim i kierujemy się miłością.

Zastanawiam się dzisiaj, jaka jest moja rola w planie Bożym i jak się mną Pan posłuży. Którym ogniwem jestem w tym łańcuchu pokoleń bądź wydarzeń, które zaowocują w niewiadomym mi czasie. Z jednej strony przeraża mnie myśl tej wielkiej nieznanej mi odpowiedzialności, ale pokornie tak jak święty Józef, słucham i staram się wypełniać Bożą wolę.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30
 

Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek – 7:30-9:00
Wtorek – 20:00-20:30
Środa – 7:30-9:30
Czwartek – 20:00-20:30
lub po telefonicznym umówieniu

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.

Poniżej link do PayPal za pomocą, którego można również składać donacje na potrzeby naszej parafii.

Donate Button with Credit Cards