Pierwszy tydzień adwentu…

Pierwszy tydzień Adwentu za nami.

A to, co za nami to:

– poranne Godzinki i Msza rorarnia

– wieczorne Roraty z homilią dla dzieci i dorosłych

– Niepokalane Poczęcie

– adoracje i modlitwy.

Przed nami drugi tydzień, tydzień Rekolekcji.