Adwent – 22 grudnia

Email
Facebook
Pocket
Skype
Twitter
WhatsApp

„W owym czasie Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu”.

Często Boga o coś prosimy, o coś błagamy, pokładamy w Nim naszą nadzieję. Dobrze. Ale czy potrafimy Mu dziękować, a tym samym dostrzegać Jego obecność w naszym życiu. Nierzadko gości w nas pretensjonalny ton, tak jakoby się nam należało to,
o co prosimy.
Maryja, nauczycielka wiary, uczy nas dziękować, dostrzegać to, co mamy, co posiadamy. Taka postawa uczy radowania się z tego, co mam i kim jestem, bez ciągłego porównywania się, zazdrości, patrzenia krzywym okiem na innych.
Naucz się dziękować, a dostrzeżesz jeszcze więcej rzeczy wokół siebie, a sam Bóg wynagrodzi cię za to.
Inna myśl z tej Ewangelii to taka, że wszystko jest tam na opak, wywrócone do góry nogami. Służebnica wywyższona, pyszni upokorzeni, władcy pozbawieni tronu i przywilejów, głodni nasyceni, a bogaci ogołoceni, puszczeni z torbami.
Taka jest logika i działanie Boga. A wszystko po to, żeby człowiek był zbawiony.

photo:unsplash.com

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30
 

Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek – 7:30-9:00
Wtorek – 20:00-20:30
Środa – 7:30-9:30
Czwartek – 20:00-20:30
lub po telefonicznym umówieniu

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.

Poniżej link do PayPal za pomocą, którego można również składać donacje na potrzeby naszej parafii.

Donate Button with Credit Cards