SECIM

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Jesteśmy wspólnotą ludzi dorosłych, której celem jest formacja ewangelizatorów, a zatem również formacja własna (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła).

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody w Manczester,ściśle współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, gdzie znajduje się centrum naszej wspólnoty, której pasterzem jest ks. Dr. Przemysław Sawa. Dyrektor i wicedyrektor SECiM są członkami Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (w skrócie SESA). Nasza wspólnota należy do projektu wspólnot SESA, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy José H. Prado Flores z Meksyku.

Wspólnota w Manchester została założona w 2014 roku pod opieką proboszcza Parafii Milosierdzia Bożego w Manchester, ks. Ryszarda Sadeckiego.

Głosimy Jezusa i Jego zbawienie podczas różnego rodzaju kursów, rekolekcji i spotkań modlitewnych a także innych wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy na otwarte dla wszystkich spotkania modlitewne, które odbywają się w kościele, w każdą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 19:00 (oprócz pierwszych niedziel miesiąca).

Również zapraszamy na Eucharystię z modlitwą o uzdrowienie, w pierwsze niedziele miesiąca o godzinie 19:00.

Więcej informacji o wspólnocie SECIM można znaleźć na stronie internetowej www.secim.pllub stronie Facebook www.facebook.com/secim.co.uk

 

Przyświeca nam hasło z reguły Św. Benedykta:

Aby We Wszystkim Bóg Był Uwielbiony…”