RADA ADMINISTRACYJNA

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on pocket
Pocket
Share on skype
Skype
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Share on facebook
Share on pocket
Share on skype
Share on twitter
Share on whatsapp

Lokalna Rada Administracyjna, która oznacza także Radę Ekonomiczną służy pomocą Duszpasterzowi Odpowiedzialnemu w codziennym zarządzaniu Lokalną Polską Misją Katolicką. Jest Ona powoływana przez Duszpasterza Odpowiedzialnego danej wspólnoty. W skład Rady wchodzi: Prezes Rady, Sekretarz Rady, Skarbnik, Oficer Gift Aid oraz poszczególni członkowie. Członkowie Rady są powoływani na kadencje. Jak mówi sama nazwa; Rada Administracyjna jest ciałem doradczym. Nie ma ona żadnej formalnej władzy, o ile ta władza sama nie zostanie w jakiejś konkretnej sprawie dana od duszpasterza. Rada nie ma charakteru wizerunkowego, ale służebny; nie jest ona powoływana w celu nadania komuś rangi lub zaszczytu lecz przysługuje ona tym, którzy więcej mają radości z dawania aniżeli z brania. Do zadań Rady nie należy kreowanie władzy ani nadawanie wizualnego charakteru parafii. 
Nie ma Rady bez duszpasterza, to nie ona sama się wybiera, konstytuuje lecz jest powoływana, powtórzmy to raz jeszcze, jest ona powoływana przez kapłana aktualnie odpowiedzialnego za Parafię. Rada jest dla kapłana, przy kapłanie i z kapłanem dla dobra wspólnoty.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30
Dodatkowa Msza św. w piątek
15:00 

Każda osoba pragnąca uczestniczyć we Mszy św. jest proszona o wypełnienie specjalnego formularza. Dotyczy on osób, które pragną wziąć udział w nabożeństwie w sobotę wieczorem, w niedziele oraz w święta. Na pozostałych Mszach (w ciągu tygodnia) prośmy o podanie swoich danych stewardowi, który danego dnia będzie pełnił posługę. Nie wymagana jest w dzień powszedni wcześniejsza rezerwacja internetowa. 

Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek – 7:30-9:00
Wtorek – 20:00-20:30
Środa – 7:30-9:30
Czwartek – 20:00-20:30
lub po telefonicznym umówieniu

Link do rejestracji na Mszę św. 

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.