RADA ADMINISTRACYJNA

Email
Facebook
Pocket
Skype
Twitter
WhatsApp

Lokalna Rada Administracyjna, która oznacza także Radę Ekonomiczną służy pomocą Duszpasterzowi Odpowiedzialnemu w codziennym zarządzaniu Lokalną Polską Misją Katolicką. Jest Ona powoływana przez Duszpasterza Odpowiedzialnego danej wspólnoty. W skład Rady wchodzi: Prezes Rady, Sekretarz Rady, Skarbnik, Oficer Gift Aid oraz poszczególni członkowie. Członkowie Rady są powoływani na kadencje. Jak mówi sama nazwa; Rada Administracyjna jest ciałem doradczym. Nie ma ona żadnej formalnej władzy, o ile ta władza sama nie zostanie w jakiejś konkretnej sprawie dana od duszpasterza. Rada nie ma charakteru wizerunkowego, ale służebny; nie jest ona powoływana w celu nadania komuś rangi lub zaszczytu lecz przysługuje ona tym, którzy więcej mają radości z dawania aniżeli z brania. Do zadań Rady nie należy kreowanie władzy ani nadawanie wizualnego charakteru parafii. 
Nie ma Rady bez duszpasterza, to nie ona sama się wybiera, konstytuuje lecz jest powoływana, powtórzmy to raz jeszcze, jest ona powoływana przez kapłana aktualnie odpowiedzialnego za Parafię. Rada jest dla kapłana, przy kapłanie i z kapłanem dla dobra wspólnoty.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30 


Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek, środa
po porannej Mszy św. do 9:00

Wtorek, czwartek
po wieczornej Mszy św. do 21:00

lub po telefonicznym umówieniu

Na protokoły przedślubne prosimy o umówienie się na oddzielny indywidualny termin po ustaleniu daty z duszpasterzem.

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.

Poniżej link do PayPal za pomocą, którego można również składać donacje na potrzeby naszej parafii.

Donate Button with Credit Cards