Wielki Post – dzień XVI

Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz, i został pogrzebany.

 Żyj mądrze i patrz na koniec. To właściwa miara naszego życia. Czy zastanawiałeś się co pozostanie po tobie, co z twoich słów, twojej pracy, z twego życia. Dokąd prowadzi cię twoje postępowanie, twoje wybory. Pamiętaj, jutro też jest dzień, a każda chwila jest dobra.

Jakie zostawisz ślady po sobie? To, co nas zabija to kultura chwili, życie bez odpowiedzialności. Ale takiego nie ma. Każde nasz krok, każde nasze zachowanie niesie konsekwencje: małe i duże, odwracalne i nieodwracalne. Czasami tak się może poplątać, że aż boli, a wejścia ewakuacyjnego może zabraknąć.

Żyj mądrze, czasu nie cofniesz. Pytaj co będzie dalej, co będzie za następnym zakrętem. Życie tu i teraz jest jedno i niepowtarzalne, na drugie nie ma szans.