Adwent- Dzień XV

Email
Facebook
Pocket
Skype
Twitter
WhatsApp

Adwent – Dzień XVI

„Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».

Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».”

Ewangelia ukazuje nam przeciwników Jezusa, którzy podają w wątpliwość Jego działalność, jako niezgodną z prawem. Chodzi tu o fakt wypędzenia ze świątyni wszystkich handlarzy. Arcykapłani wprost Go pytają: w czyim imieniu tak postępujesz i wydajesz osądy dotyczące relacji ludzi z Bogiem.

Jezus nie pozostając im dłużny, odpowiada pytaniem na ich pytanie, domagając się, aby i oni zajęli wyraźne stanowisko w sprawie chrztu Janowego.

Chrystus wybrał to wydarzenie, ponieważ było to najbardziej widoczne działanie Jana Chrzciciela.

Dzięki tak postawionemu pytaniu arcykapłani i starsi ludu zostali zmuszeni do dokonania poważnej refleksji dotyczącej ich własnego stanowiska względem Boga. Wynika z tego, że pytanie postawione przez Jezusa nie jest, jakby mogło się wydawać, przejawem wyrafinowanej techniki przeniesienia uwagi na inny obszar tylko po to, aby samemu nie udzielać odpowiedzi na kłopotliwe pytanie. Pytanie, jakie stawia Jezus, jest mocnym i poważnym wezwaniem do nawrócenia. Jezus domaga się zajęcia jasnego stanowiska względem nauczania głoszonego przez Jana Chrzciciela, które w całej swej rozciągłości było wielkim apelem nawołującym do zmiany stylu życia. Tym prostym pytaniem Jezus dziś próbuje dotrzeć do mojego serca. On chce, abym stał się prostolinijny i jasno opowiedział sie po stronie praw.”

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30 


Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek, środa
po porannej Mszy św. do 9:00

Wtorek, czwartek
po wieczornej Mszy św. do 21:00

lub po telefonicznym umówieniu

Na protokoły przedślubne prosimy o umówienie się na oddzielny indywidualny termin po ustaleniu daty z duszpasterzem.

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.

Poniżej link do PayPal za pomocą, którego można również składać donacje na potrzeby naszej parafii.

Donate Button with Credit Cards