Adwent – Dzień XXIV

Email
Facebook
Pocket
Skype
Twitter
WhatsApp

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.”

Dzisiejsze karty Ewangelii odkrywają przed nami scenę niezwykłego spotkania Pana Boga z człowiekiem. mimo iż nie w sposób bezpośredni, bo oto sam Bóg posyła anioła Gabriela by oznajmić Jego wolę.

Możemy zadać sobie teraz pytanie – Czy zażyłość i zaufanie Bogu są zarezerwowane tylko dla szczególnych osób? Czy tylko nieliczni mogą doświadczyć Pana Boga w swoim życiu? Otóż w Jego oczach wszyscy jesteśmy tak samo szczególni więc odpowiedź brzmi nie. On pragnie mieć relację z nami wszystkimi indywidualnie i czeka na każdego z nas a my nigdy nie jesteśmy zbyt daleko by nie mógł nas odnaleźć. W bardzo dużej mierze od nas zależy na ile otworzymy drzwi naszego serca, na ile pozwolimy Mu do niego wejść. Lada dzień będziemy mieć ku temu doskonałą okazję ponieważ rozpoczniemy Święta Bożego Narodzenia, poraz kolejny będziemy mogli przybliżyć sobie te okoliczności ale w szczególności zaprośić narodzonego Jezusa do naszych serc. Aby te Święta nie były„kolejnymi” a „szczególnymi” wołajmy do Ducha Świętego by nasze serca otworzył, uczynił nas na to spotkanie gotowymi w tym szczególnym Świątecznym czasie oraz każdego dnia. Prośmy Maryję o wstawiennictwo i by nasze „bądź wola Twoja” wypowiadane w Modlitwie Pańskiej było równie ufne i pełne wiary co Jej „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela
19:30 (sob), 8:00, 10:00 (dodatkowo online), 12:00 oraz 19:00

Poniedziałek
7:00

Wtorek – Sobota
7:00 oraz 19:30
 

Kancelaria Parafialna
czynna:

Poniedziałek – 7:30-9:00
Wtorek – 20:00-20:30
Środa – 7:30-9:30
Czwartek – 20:00-20:30
lub po telefonicznym umówieniu

Konto Bankowe

Właściciel konta / Account holder:
PCM Manchester

Sort Code: 
30-94-57

Number konta / Account number:
00621737

Prosimy, aby wpisać w Beneficiary Reference swoje nazwisko.

Poniżej link do PayPal za pomocą, którego można również składać donacje na potrzeby naszej parafii.

Donate Button with Credit Cards