Kolęda 2019

Przedstawiamy Państwu grafik wizyty duszpasterskiej – kolędy na najbliższy tydzień.

PONIEDZIAŁEK– 14 STYCZNIA 2019

Ks.Karol:

Od g. 14.00M33Walton Rd, Christchurch Rd, Silverbirch Close, Pimmcroft Way, Poolcroft, Washway Rd;

Od g. 17.00WA15Millway, Whalley Cose, Holly Close, Aimson Road East, Greystoke Ave.

Ks.Ryszard:

Od g. 13.30M32 Derbyshire Lane, Bradfield Rd;

Od g. 15.30 – M22Coxton Rd, Cartrige Close, Keasdon Ave M21Vixen Close, GrindleyAve, Gdbert Ave, Darlbeck Walk.

WTOREK – 15 STYCZNIA 2019

Ks.Karol:

Od g. 13.00M41Blinco Rd, Ripley Crescent, Hayeswater Circle;

Od g. 16.00M18 Abby Hey Lane, Hemsworth Rd, Wayland Road, M11 Nicholas Owen Close, Toxtenth Street, Barrington Street, Metcombe Way.

Ks.Ryszard:

Od g. 10.30SK7 Cherry Tree Dr, Bakewell Rd, Tranmere Dr, Carr Wood Rd,  Central Dr;

Od g. 16.00M11 North Rd, Vale Street, Upton Street, Stillwater Dr, Stadium Dr.

 

Read more

Adwent – 24 grudnia

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi”.

Ostanie słowo dane zostało Zachariaszowi. Poczciwy starzec, który zanim uwierzył, to wpierw zwątpił. Jakże błogosławiona dla niego była pokuta milczenia. Kara, która oczyściła, przygotowała.
Boża pedagogia, czasami brutalna, trudna i na pozór niezrozumiała. Jednak czasami Bóg nie ma innej drogi, jeżeli dobroć nie skutkuje, trzeba, a niekiedy wymagane jest, uderzenie pięścią w stół. Taki jest już człowiek. A Bóg zna nas lepiej, a niżeli my samych siebie.
Kara i pokuta pomagają, na nic czasami bezstresowe wychowania, partnerskie podejście. To zgubne jeżeli prowadzi do znikąd. Kto kocha ten i wymaga.

Read more

Adwent – 23 grudnia

„Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim”.

Dwie proste myśli z tej pięknej dzisiejszej Ewangelii. Po pierwsze to nie tylko u Zachariasza było tak, że inni są najmądrzejsi; lepiej wiedzą jak powinno mieć na imię cudze dziecko. Trzeba mieć wiele siły i odwagi, żeby się tym cudzym opiniom przeciwstawić, żeby zrealizować wolę Bożą w swoim życiu i w życiu swojej rodziny.

Read more

Adwent – 22 grudnia


„W owym czasie Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu”.

Często Boga o coś prosimy, o coś błagamy, pokładamy w Nim naszą nadzieję. Dobrze. Ale czy potrafimy Mu dziękować, a tym samym dostrzegać Jego obecność w naszym życiu. Nierzadko gości w nas pretensjonalny ton, tak jakoby się nam należało to,
o co prosimy.
Maryja, nauczycielka wiary, uczy nas dziękować, dostrzegać to, co mamy, co posiadamy. Taka postawa uczy radowania się z tego, co mam i kim jestem, bez ciągłego porównywania się, zazdrości, patrzenia krzywym okiem na innych.
Naucz się dziękować, a dostrzeżesz jeszcze więcej rzeczy wokół siebie, a sam Bóg wynagrodzi cię za to.
Inna myśl z tej Ewangelii to taka, że wszystko jest tam na opak, wywrócone do góry nogami. Służebnica wywyższona, pyszni upokorzeni, władcy pozbawieni tronu i przywilejów, głodni nasyceni, a bogaci ogołoceni, puszczeni z torbami.
Taka jest logika i działanie Boga. A wszystko po to, żeby człowiek był zbawiony.

photo:unsplash.com